วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปรนนิบัติ_โรงเรียนฯ

       ในช่วงก่อนเปิดเรียนไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่คุณครูทุกคนช่วยกันปรับภูมิทัศน์ทาสีตามถนนและบริเวณที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆของนักเรียนมาแล้ว คุณครูแต่ละชั้นก็ขะมักเขม้นกับภาระงานในชั้นเรียนของตัวเอง เช้าวันที่ 7-9 พ.ค. 58 ที่ผ่านมากลุ่มคุณครูผู้ช่ายช่วยกันปรับบ่อเลี้ยงปลาหลังบ้าน ม.2 และช่วยกันเติมน้ำ ปลูหญ้ารอบๆ บ่อปลา
และบริเวณแปลงผักครูผู้ชายทุกคนช่วยกันฉาบปูนโดยรอบแปลงผักทั้ง 4 แปลง

 บางวันฝนตกหนักมาก
ภาระกิจบางอย่างที่ตระเตรียมกันไว้ ได้เลื่อนออกไปอย่างตั้งตัวไม่ทัน
<<ในภาพนี้..พายุเข้าอย่างแรงที่บ้านมัธยม ทำให้ปูนที่เราเตรียมไว้ใช้ไม่ได้ทั้งหมดและต้นไม้หลายต้นพังทะลาย เศษกระดาษ ไม้ กระดาน ต่างล้มเกลื้อนระเนระนาดเต็มไปหมด

_คุณครูอีกหลายๆคนก็ต่างแยกย้ายไปช่วยพนักงานของโรงเรียนฯ ที่แบ่งโซนกันทำหน้าที่ในช่วงวันหยุดเรียนของเด็กๆ
อนุบาล
มัธยม

 ครูผู้ชายอีกกลุ่ม(ย่อย) ก็ช่วยดูแลห้องดนตรี
ดูแลบริเวณด้านบนหลังคาอาคารประถม / อนุบาล เศษใบไม้ที่จะมาติดรางน้ำช่วงฤดูฝน

*ขอบคุณทุกๆความร่วมมือที่คุณครูทุกท่านช่วยดูแลปรนนิบัติอาคารสถานที่ต่างๆ บริเวณโดยรอบของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา. 

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่ม 2 ครั้งที่ 4/58

       ในช่วงบ่ายโมงของวันที่ 7 พ.ค. 58 ครูกลุ่ม 2 พูดคุยเกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับฝากมาจากการชุมใหญ่ของครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โดยคุณครูกลอยเป็นผู้บันทึกการประชุมในครั้งนี้ สรุปการประชุมดังนี้ครับ

ประเด็ด / เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
การใช้อุปกรณ์ห้องครัว และห้องสำนักงานครัว
1. จะทำอย่างไรอุปกรณ์ถึงจะไม่สูญหาย และใช้งานได้อย่างคุ้มค่า?
- จัดอุปกรณ์ครัวให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวก และตรวจสอบได้ง่าย
- ครูฟ้าวางแผนดูแล ตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ทุกครั้งที่มีการยืมอุปกรณ์ออกนอกสถานที่ เช่น เวลาผู้ปกครองมาทำกิจกรรมให้ครูที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ เป็นคนมายืม – คืน พร้อมลงบันทึกการยืม – คืน
- กรณีห้องใดไปใช้แล้วของชำรุดให้แจ้งครูฟ้าทันที
- ปิดล็อคห้องครัวทุกวันตอนเย็น
2. จะทำอย่างไรจึงจะใช้ห้องครัวร่วมกับแม่บ้านได้ โดยแม่บ้านมีส่วนในการรับผิดชอบ?
- สร้างข้อตกลงในการใช้ร่วมกันทั้งครู นักเรียน และพนักงาน
- กรณีของสูญหายแม่บ้านมีส่วนรับผิดชอบร่วม

ห้องสำนักงานครู ห้องสำนักงานครูจัดทำเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับครูวางแผนงาน ประชุม ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง รวบรวมสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนบางกลุ่มอีกด้วย ดังนั้น
- ห้องสำนักงานครูสามารถให้ได้ทุกคน
- อุปกรณ์สื่อต่างๆ ครูทุกคนใช้ร่วมกัน และใช้แล้วเก็บเข้าที่เดิม
- ช่วยกันดูแลความสะอาด

3. เครื่องเคลือบกระดาษ
- ถ้าต้นฉบับเป็น A3 ให้ย่อเป็น A4 ถ้าจำเป็นต้องให้ A3 พิจารณาตามความเหมาะสม
- ตระหนังถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากชิ้นงานนี้ก่อนเคลือบทุกครั้ง (เท่าที่จำเป็น)
4. การสื่อสารผ่าน Line กลุ่ม
- กรณีแจ้งเพื่อทราบ/ หาข้อตกลงร่วมกันให้แสดงตนหรือรับทราบทุกครั้ง
- รายงานความคืบหน้าของงานผ่านช่องทางนี้ได้

แจ้ง /ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. พัฒนาน้องใหม่
1.1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และครูอ้อย
- สัปดาห์ที่ 1 – 2 สังเกตการสอนของครูพี่ พร้อมสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้พี่ทราบทุกวัน
- สัปดาห์ที่ 3 เริ่มกิจกรรมจิตศึกษา และ Body scan สัปดาห์ละ 1 วัน พร้อมสะท้อนตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
- สัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไปสอนจริงโดยมีพี่คู่ชั้นร่วมวางแผนจัดกิจกรรม
1.2 น้องๆ กลุ่ม 1
- เวียนจิตศึกษาแบ่งเป็นสายชั้น อนุบาล ประถม และมัธยม (เวียนในสายชั้นที่สอนเพื่อง่ายต่อการจัดการเวลาสำหรับคนคาบแรก)
- มีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานอื่นๆ เช่น งานอนามัย ศานติ ดูแลห้องครัว เป็นต้น
2. ประเด็นที่จะปฐมนิเทศผู้ปกครอง (แยกตามห้องเรียน)
- แจ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นของปีการศึกษานี้
- ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของโรงเรียน
- อื่นๆ

เรื่องอื่นๆ
- ครูใหญ่ตั้งคำถาม ต้นทุนของเด็กแต่ละคนครูจะรู้ได้อย่างไรแล้วครูจะสนใจในสิ่งที่เขาอย่างรู้ อย่างไร? (ครูแต่ละห้องวางแผนร่วมกันเพื่อนำเสนอที่ห้องประชุมวันที่ 12)
- ครูต๋อยเสนอแนะ จะดีไหมว่าเรามีกิจกรรมห่อข้าวมารับประทานร่วมกับเพื่อนครูด้วยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และไว้วางใจซึ่งกันและกัน

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมคุณครูผู้ชาย ครั้ง1

      ช่วงเช้าวันพุธที่ 6 พ.ค. 58 ที่ผ่านมาได้ประชุมกลุ่มคุณครูชายทั้งได้แก่ ครูสังข์ ครูป้อม ครูเส็ง ครูต๊อก ครูจุล และครูบาส
คุยแบ่งงานที่แต่ละคนได้รับมอบหมายจากการพูดคุยกันก่อนหน้านั้นกับครูอ้อนที่ใต้ถุน ม.1
     งานแต่ละคนรับผิดชอบในปีการศึกษา 2558
- ครูจุล : ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเลี้ยงไก่ ปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติ 100%
- ครูสังข์ : ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาเรื่องการปลูกข้าวโดยรอบแปลงนาภายในโรงเรียนฯ พัฒนาเรื่องการทำปุ๋ยหมักและการปลูกพืชบำรุงดิน
- ครูเส็ง : ดูแลรับผิดชอบการปลูกผักเลี้ยงปลา ปลูกผักแบบธรรมชาติและเป็นพืชผักหมุนเวียน เกื้อหนุนกันและกัน
- ครูป้อม : ดูแลรับผิดชอบเรื่องการปลูกข้าวสินเหล็กในท่อ และแปลงนาปลูกข้าว 1 ต้น
- ครูบาส : ดูแลรับผิดชอบการเลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงกบ บริเวณหลังโรงจอดรถ

*ทุกๆหน้างานได้ประสานพูดคุยให้ครูต๊อกช่วยในด้านต่างๆ และทุกงานได้ทำเป็นแผนงานระยะยาว 1 ปีไว้พร้อม
ในการขออาสาคุณครูท่านอื่นได้ช่วยกัน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ปล. ห้องดนตรีครูป้อมกับครูบาส รับผิดชอบดูแล ส่วนข้อตกตงการใช้ห้องดนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
.............................................
หลังจากพูดคุยประเด็นเสร็จ ครูบาสรับหน้าที่บันทึกการประชุม(ละเอียด) ดังนี้ครับ

ครูจุล ; ไก่ Organic
มีการสร้างแรง
 - ให้มีความรับผิดชอบ 
 - ให้มีความสนใจที่อยากจะเลี้ยง
พัฒนาวิธรการเลี้ยง;
 - ลดหัวอาหาร 
 - ศึกษาข้อมูลวิธีการเลี้ยงเพิ่มเติม

อยากให้ช่วย; ใครมีข้อเสนอแนะข้อแนะนำเพิ่มเติมก็อยากให้มาช่วยกัน สามารถแสดงความคิดเห็นและนำไปพัฒนาเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ ; - ถ้าหากเลี้ยงแบบการปล่อย (เหมือนที่ผ่านมาที่ไก่ออกมานอกกรงเอง) การทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนค่อยข้างลำบาก/เสียเวลา
- รบกวนผู้ใหญ่ใจดีที่มาศึกษาดูงาน
- รบการกิจกรรมการเรียนการสอนในบางข่วง
- อาจจะไม่ปล่อย แต่เราก็ต้องหาพืชให้กินแทน
- ในช่วงแรกไก่ยังไม่พร้อมไข่ เอามาเลี้ยงหลายเดือน ปัญหาคือเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้น - ถ้าเราไม่ใช้หัวอาหารที่ซื้อตามท้องตลาด ปริมาณไข่ที่ได้ก็จะลดลงครึ่งต่อครึ่งจากเดิม - ขยายคอกให้กว้างขึ้นกว่าเดิม - ถ้าปล่อย การไข่ของไก่ก็จะวางไข่ไม่เป็นที่เป็นทาง ตามหาลำบาก - และถ้าเราไม่ทำหลังคา ไก่มันสามารถบินออกจากคอกได้ (ก็พยายามหาทางแก้ไขมาโดยตลอด)

ครูสังข์ ; แปลงนานอกกะลา
- ปรับพื้นที่ให้เท่ากัน
- ปรับคันนาให้ได้ที่
- อินทรียวัตถุลงในแปลงนา
- ทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในโรงเรียน
- คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่นา
- เพาะเมล็ดพันธุ์
- อาจจะทำทั้งนาโยน นาดำ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
- ไม่ได้จำกัดในชั้นใดชั้นหนึ่งในการรับผิดชอบ แต่ให้นักเรียนทุกชั้นได้มีส่วนร่วม
- ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ


ครูเส็ง ; เศรษฐกิจ ม.2 เศรษฐกิจพอใจ
- บ่อเลี้ยงลาดุก ซื้อพันธุ์ปลา เตรียมน้ำ (หยอด EM ) การเปลี่ยนน้ำจะทำทุก3-4 เดือน การเตรียมอาหาร (แหล่งอาหารที่พึ่งพิงธรรมชาติ เช่น ปลวก)
- แปลงผัก เตรียมดิน ปลูกผักที่ครัวของโรงเรียนต้องการใช้ประกอบอาหารด้วย พืชระยะยาว (พริก มะเขือ โหระพา) ปลูกผักตามฤดูกาล/ตามสภาพอาการ
อยากให้ช่วยอะไรบ้าง ; - ให้เด็กๆและผู้ปกครองช่วยเตรียมหาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน
- การดูแลในวัน/เวลาที่นักเรียนไม่อยู่ ทั้งครูและคนงานช่วยกัน
ข้อเสนอแนะ ; - รั้ว ปลูกผักเถาหรือเลื่อนน่าจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
- ปลูกดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุน (ดาวเรือง ดาวกระจาย) แซมด้วย จะได้ช่วยแมลง
- ปลูกผักคอนโด ใช้ไม้ผ่าที่มีอยู่ผ่าครึ่ง ว่างเป็นชั้นๆ แล้วเอาผักปลูก

ครูป้อม ; ปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด
- เตรียมท่อ/เตรียมดิน
- ย้ายท่อไปไว้แนวเดินหน้าม.3
- คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ครูต๊อกจัดหา)
- นักเรียนออกแบบการเตรียม/กระบวนการดำเนินงาน
ปัญหา : ปีที่แล้ว พอข้าวออกรวงนกก็มากินจนหมด
*ฝากครูต๊อกทำ Story ข้าว ขนาดใหญ่กว่า A3 ป้ายไวนิล ครูป้อมจะเตรียมข้อมูลไว้ให้

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่ม 2 ครั้งที่ 3/58

       ช่วงเช้าของวันอังคารที่ 5 พ.ค. 58 พวกเรานัดประชุมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ครูใหญ่ฝากไว้ หลังวันประชุมใหญ่ของคุณครูโรงเรียลำปลายมาศพัฒนาก่อนหน้านี้.

ณ ห้องสำนักงานครู(ประถม)

_หลังจากที่พวกเราช่วยกันคิด และคุณครูน้ำผึ้งรับหน้าที่สรุปการประชุมในครั้งนี้

แต่ละคนช่วยกันปรับแล้วปรับอีก

  คุณครูน้ำผึ้งเขียนสรุปออกมาในรูปแบบตาราง
เพื่อให้มองเห็นภาพรวมแต่ละส่วนงานได้ง่าย ดังนี้ครับ


* บางส่วนอาจได้ปรับแก้หรือเพิ่มเติมกันครับ

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปรับภูมิทัศน์/เข้าร่วมอบรมPBL ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 58

ทุกวันคือการเรียนรู้
สีสันวันปิดเรียน...

      ขอบคุณคุณครูใจดีทุกท่านนะครับที่ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ ระบายสีเตรียมความพร้อมรอเด็กๆ... (รวมทั้งหอมนิลที่ช่วยสร้างสีสรรค์รอยยิ้มและความเฮฮา)


ใกล้เปิดเรียนแล้วนะครับ เด็กๆจะคิดถึงโรงเรียนกันไหมน๊า...^____^...

ภาพถ่าย -บรรยากาศปรับภูมิทัศน์1

_ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีการอบรมให้กับคณะครูจากโรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ


โดยครูยิ้มเป็นคนแบ่งบทบาทหน้าที่ให้กับคณะครูทุกคนในโรงเรียนฯ เข้าไปช่วงงานอบรมตลอด 8 วัน

“ผมเหลืออายุราชการอีก 7 ปี และผมก็เป็นคนภูสิงห์ ผมอยากเห็นคนบ้านของตัวเองพัฒนา มีวิธีคิดที่เชื่อมโยง เป็นส่วนหนึ่งกับสังคมโลก รู้เท่าทันปัญหา ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต ผมไม่กลัวที่คนอื่นจะไม่เข้าใจ ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน เงินเดือนไม่ขึ้น ผมมีเพียงพอแล้ว แต่ผมอยากให้เด็กได้รับประโยชน์ที่แท้จริง”

ผอ. อำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
โครงการงอกนอกกะลา

_จากงานอบรมวันที่ 30 เม.ษ.
ครูยิ้นรายงานความคืบหน้าของการอบรมในครั้งนี้ให้กับคุณครูทุกคนรับทราบ ดังนี้ครับ
จากที่เริ่มทำกระบวนการ PBL เมื่อวานตอนบ่าย
คุณครูทุกคนตั้งใจ ดีมาก
วันนี้ได้
- ชื่อหน่วย  - เป้าหมาย
- คำถาม
- ภูมิหลัง (ได้พยายามปรับตามที่ครูใหญ่เสนอแนะเมื่อวาน ตอนที่นำเสนอช่วงเย็น)
- Mind Mapping (เสร็จ ครบ สวยงาม พร้อมใช้จริง)
- web เชื่อมโยง 8 สาระ (เสร็จเรียบร้อย)
- ตารางเวิเคราะห์ (บางชั้น มอบหมายจัดพิมพ์เป็นการบ้าน)
- ปฏิทิน ส่วนมากได้ 3 สัปดาห์ (มอบหมายเป็นการบ้านจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยภายในพรุ่งนี้เพื่อ อัพเดต ลงบล็อค)
- แผนรายสัปดาห์ ทำต่อพรุ่งนี้คะ

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

BLOG รายงานประชุม โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

       คุณครูต๊อกได้จัดทำบล๊อกรวมรายงานการประชุมของครูทุกครั้ง


คลิก >>> : Meeting - รายงานประชุม โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ประชุมกลุ่ม 2 ครั้งที่ 2/58

สรุป AAR  การประชุมคณะครูกลุ่ม 2 ในวันที่ 30 เมษายน  2558

      - เพื่อให้การทำงานมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น   คุณครู กลุ่ม 2 จึงมีวิถีปฏิบัติร่วมกันดังนี้  1. กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบในการทำงานอย่างชัดเจน  (รายละเอียดดังในตาราง)
   2.  มีการรายงานผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง  (ระหว่างดำเนินการ  และหลังการดำเนินการ รวมถึงสาเหตุที่ยังไม่สำเร็จ)
      3. การประชุมร่วมกัน
           วิถีการประชุม
-          ระดับชั้นอนุบาล   (ทุกวันอังคาร ของแต่ละสัปดาห์)
-          ระดับชั้นประถมศึกษา  (ทุกวันพฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์)
-          ระดับมัธยมศึกษา  (ทุกวันพุธ ของแต่ละสัปดาห์ )
-          ประชุมรวมกลุ่ม 2   ทุกวันศุกร์  ของสัปดาห์ที่  และ 4  ของเดือน  (เดือนละ 2 ครั้ง  ยืดหยุ่นได้ความเหมาะสม)
-          ประชุมรวมทั้งโรงเรียน  เดือนละ 1  ครั้ง (ช่วงต้นเดือน)
      4. การตอบรับเมลล์
      5. การติดตามแผนการเรียนการสอน  (ดำเนินการโดยครูคู่พัฒนา)

ความคืบหน้าของงาน
อนุบาล  -  อยู่ในช่วงการทำร่องน้ำและ สนามเด็กเล่น
ประถม  -  จัดห้องสำนักงานครูและห้องครัว
มัธยม -  อยู่ในช่วงการปรับภูมิทัศน์

ประเด็นที่จะร่วมพูดคุยกับน้องๆ  ในการประชุมครั้งต่อไป (พ.ค. 2558)
-          วิถีปฏิบัติของคุณครู 
-          การตอบรับเมลล์
-          ครูเวร
-          พิธีนม
-          การใช้ห้องครัว
-          ช่วงเวลาในการรับประทานอาหารของนักเรียน
-          ฯลฯ
 บันทึกโดย ครูน้ำผึ้ง