วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปฐมนิเทศก่อนพบน้อง

      ครูต๋อยได้นัดน้องๆ คุณครูกลุ่มที่ 2 (ครูสังข์ ครูกลอย ครูแดง ครูเจษ ครูฟ้า ครูฝน ครูน้ำผึ้ง ครูป้อม ครูเส็ง ครูต๊อก) เข้ามาพูดคุย เพื่อให้ร่วมกันคิดวางแผน จัดกระบวนการพัฒนาครูใหม่ ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557
_วันนั้นอากาศเย็นสบายบริเวณที่นัดพูดคุยที่บ้านหลังเล็กด้านหลังของโรงเรียนอยู่ติดกับลำน้ำมาศ พวกเราไปถึงเห็นบรรยากาศสายน้ำที่นิ่งสงัด เสียงนกร้องขับขานเจี๊ยวจ๊าวไปทั่วริมลำน้ำมาศ ครูอ้อนกับครูต๋อยก็เล่าถึงความเป็นมาในการพัฒนาครูแต่ละรุ่น อยากจะมอบหมายงานให้สนามน้องครูกลุ่ม 2 ได้ลงมือปฏิบัติหน้าที่พัฒนาน้องๆ ร่วมกันอย่างเป็นทีม ครูต๋อยได้ให้พวกเราจับกลุ่มกันกลุ่มละ 3 คน โดยให้คละกันแต่ละช่วงชั้น
กลุ่ม 1 ครูแดง ครูสังข์ ครูน้ำผึ้ง
กลุ่ม 2 ครูเจษ ครูป้อม ครูกอย
กลุ่ม 3 ครูฟ้า ครูต๊อก ครูฝน ครูเส็ง

     โดยทั้ง 3 กลุ่ม ได้รับโจทย์ในการพัฒนาน้องๆ กลุ่ม 1 (ครูดอกไม้ ครูจุล ครูหนัน ครูแต ครูแอม ครูท๊อป ครูอุ๋ม ครูนุ่มนิ่ม ครูกิ๊ฟ ครูเดียร์ ครูไก่ ครูเหมี่ยว ครูกุ้ง ครูเฟิร์น ครูนัท ครูต้น) โดยให้แต่ละกลุ่มย้อยจะได้รับโจทย์จากครูต๋อย ก็คือ “พวกเราแต่ละกลุ่ม จะทำอย่างไรให้ครูรุ่นน้องได้เรียนรู้ เข้าใจวิถีโรงเรียน ได้พัฒนาตนเอง และมีเป้าหมายเดียวกันกับเรา” หลังจากสิ้นเสียงครูต๋อยก็ให้แต่ละกลุ่มพูดคุยกันแบบคร่าวๆ ก่อน และนำแนวทางของแต่ละกลุ่มย่อยมาเล่าสู่กันฟังในวง เราใช้เวลาทั้ง 2 ช่วงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมง ก่อนที่ครูต๋อยกับครูอ้อนจะให้ทั้ง 3 กลุ่ม เก็บไว้เป็นการบ้าน เพื่อนำแนวทางนี้ไปเรียบเรียงและจัดระบบให้เห็นเป็นขั้นตอนที่ชัดยิ่งขึ้น

_วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ครูต๋อยนัดพวกเรามาพูดคุยต่อร่วมกันที่ห้องประชุมเล็ก เริ่มจากกลุ่มที่ 2 นำเสนอกระบวนการแผนงานพัฒนาครูใหม่ โดยลำดับกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นให้ทุกคนรับฟัง และตามมาด้วยกลุ่ม 3 และกลุ่ม 1 ตามลำดับ สุดท้ายแล้วเป้าหมายที่พวกเราไปร่วมกันออกแบบกิจกรรมกันมาทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันทั้งสิ้น และมีเป้าหมายหนึ่งเดียวร่วมกันชัดเจน
     ครูต๋อยจึงให้โจทย์พวกเราอีกครั้งทั้ง 3 กลุ่ม โดยให้ทั้งหมดนำแผนงานมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว

 _พวกเราช่วยกันไล่เรียงกิจกรรมออกมาทีละอย่าง แล้วก็ขมวดสิ่งที่คล้ายกันก่อนของแต่ละกลุ่ม จึงจัดระบบข้อมูลแต่ละอย่างให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนกว่าครั้งที่ทำเป็นกลุ่มย่อย
เราเลือกกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 เป็นกิจกรรมครั้งแรกที่เราจัดให้น้องๆ เข้าร่วม โดยทุกคนมองว่าเป็นกิจกรรมที่ง่ายต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างพี่ๆ กับน้องๆ 

*ก่อนถึงวันกำหนดนัดหมาย ครูต๊อกทำหน้าที่แจ้งนัดหมายคุณครูทุกท่านในโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา มาร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ดังนี้ครับ

สวัสดีคุณครูที่น่ารักทุกท่าน
       เนื่องด้วยจากที่ครูรุ่นพี่กลุ่ม 2 (ครูสังข์ ครูกลอย ครูแดง ครูเจษ ครูฟ้า ครูฝน ครูน้ำผึ้ง ครูป้อม ครูเส็ง ครูต๊อก) ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูรุ่นน้องด้วยกันเอง และครูรุ่นน้องกับครูรุ่นพี่

ในวันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 นี้ จึงขอเชิญชวนคุณครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
       - เวลา 13.00 น. กลุ่มครูน้องใหม่ (ครูดอกไม้ ครูจุล ครูหนัน ครูแต ครูแอม ครูท๊อป ครูอุ๋ม ครูนุ่มนิ่ม ครูกิ๊ฟ ครูเดียร์ ครูไก่ ครูเหมี่ยว ครูกุ้ง ครูเฟิร์น) พร้อมกันที่อาคารมัธยม แต่งกายด้วยชุดกีฬาที่เคลื่อนไหวได้สะดวกและรัดกุม
       - เวลา 15.30 น. คุณครูทุกคนรวมกันที่สนามบาสฯ ร่วมเล่นกีฬา รายชื่อครูแต่ละทีม ดังต่อไปนี้
ขอบคุณครับ/ค่ะ
ครูพี่กลุ่ม 2     พวกเรากลุ่ม 2 ได้นัดพูดคุยกันอีกครั้งในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เกี่ยวกับการลำดับกิจกรรมให้ลงตัวมากที่สุด ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนกิจกรรมเสร็จลง
แบ่งหน้าที่ในการจัดกิจกรรมแต่ละหน้างาน ตามชาร์ตด้านบนนี้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น