วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

ตารางเวียนทำกิจกรรมจิตศึกษาครูน้องกลุ่มที่ 1

       ครูพี่กลุ่มที่ 2 ขอแจ้งตารางเวียนทำกิจกรรมจิตศึกษาครูน้องกลุ่มที่ 1

ตารางเวียนทำกิจกรรมจิตศึกษาครูน้องกลุ่มที่ 1
     ครูกลุ่มที่ 1 แต่ละคนเวียนทำกิจกรรมจิตศึกษาทุกช่วงชั้น ตั้งแต่อนุบาล ช่วงชั้น 1, 2 และ 3 โดยนำเสนอรูปแบบกิจกรรมกับครูประจำชั้นก่อนการทำกิจกรรม 
 (อย่างน้อย Quarter ละ 4 ครั้ง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น