วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

แนวทางการทำงานพัฒนาครูใหม่

พวกเราปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาครูใหม่ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
ออกแบบเป็นModel ให้ผู้นำไปใช้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นครับ         ครูกลุ่ม 2 ร่างแนวทางการทำงานครูกลุ่ม 2 กับครูน้องใหม่ มาให้ครูใหญ่ดูและเสนอแนะกิจกรรมเพิ่มเติมค่ะ หากเรียบร้อยแล้วจึงจะจัดส่งให้กับครูที่เกี่วข้องต่อไปค่ะ
*หมายเหตุ ตลอดปีการศึกษา ครูน้ำผึ้ง – ครู่อุ๋ม, ครูสังข์ – ครูหนัน, ครูกลอย – ครูเหมี่ยว, ครูฝน – ครูบาส, ครูฟ้า – ครูดอกไม้, ครูแดง – ครูนิ่ม, ครูเจษ-ครูนัท, ครูต๊อก-ครูต้น, ครูเส็ง - ครูจูล, ครูป้อม - ครูแต
ขอบคุณค่ะ/ครูเจษ
หลังจากที่พวกเราประชุมย่อยหลายรอบ
จากนั้นพวกเรากลุ่ม 2 ได้แบ่งงานให้น้องครูกลุ่ม 1
โดย..ครูฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น