วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 3

หลังจากกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 2 ผ่านมาเกือบ 3 สัปดาห์
รอบนี้น้องครูกลุ่ม 1 -ครูอนุบาลเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
 กีฬาจัดขึ้นอย่างสนุกสนาน
ช่วงเย็นรับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่บ้านครูใหญ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น