วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จิตศึกษา(ครูใหม่) เวียนทำจิตศึกษา(4) -ครูนัฐ, ครูเดีย, ครูเหมี่ยว, ครูนาจ

กิจกรรมจิตศึกษา “สิ่งที่อยู่รอบตัว” -โดย ครูนัฐ
เป้าหมาย
-มีสมาธิและรู้ตัว
-การสังเกตของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างตัวเอง
-ถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองให้เพื่อนฟังได้

กิจกรรม
-ครูทักทายนักเรียน
-กำกับสติสติ โดยการให้ยืนสงบนิ่งอยู่กับตัวเองและนึกถึงสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัว 2 นาที
-ครูให้โจทย์กับนักเรียน โดยการเดินสำรวจรอบๆอาคารมัธยมและให้สังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้าง เป็นเวลา 5 นาที แล้วนัดหมายให้นักเรียนรวมกันที่ใต้ถุน ม.1
-ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการเดินสำรวจ ว่าพี่ๆ ม.1 แต่ละคนมองเห็นอะไรบ้างในขณะที่เดินสำรวจ และถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟัง
-ครูสนทนาและตั้งคำถามกับนักเรียน กับสิ่งที่นักเรียนสังเกตเห็นในระหว่างที่เดินสำรวจว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง (ตนเองและสภาพแวดล้อม)
-ครูเล่าเรื่อง เกี่ยวกับการสังเกตเพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการคิดและแทรกข้อคิดกับนักเรียนในช่วงท้าย

ครูประจำชั้นสะท้อนกิจกรรม(ครูณี/ครูป้อม)
-การใช้น้ำเสียงธรรมชาติ คำพูดที่น่าฟัง
-การเตรียมเรื่องเล่าเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
-การใช้เวลาที่เหมาะสม
-การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน
.........................................................................................................


ชื่อกิจกรรม
ร้อยดอกรัก” -โดย ครูเดีย
เป้าหมาย - มีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ
- ฝึกประสาทสัมผัสความสัมพันธ์ของมือและตา
- ใจเย็นมีความอดทนและรู้จักรอคอย
กิจกรรม
- ทักทาย พูดคุยกันตอนเช้า
- Brain gym 2 ท่า ขนมจีบ-ถาดตัวแอล, กระต่าย-กอหญ้า
- ครูเดียเริ่มต้นด้วยการถามพี่ๆ ป.4 ว่าพี่ๆ คิดว่าสิ่งที่มองเห็นคืออะไร, ทำอะไรได้บ้าง-ทำอะไรไม่ได้บ้าง
- ครูและเด็กๆ สร้างข้อตกลงร่วมกันว่าจะส่งอุปกรณ์ด้วยความตั้งใจ เมื่อรับอุปกรณ์แล้วจะวางมือทั้ง 2 ข้าง ไว้บนตักของตัวเอง
- ครูเริ่มส่งอุปกรณ์ให้พี่ ป.4 จากนั้นพี่ๆ ป.4 ก็ลงมือร้อยดอกรักด้วยความตั้งใจและมีสติขณะที่ทำก็รับรู้ถึงลมหายใจเข้าออก
สื่อ : เชือกร้อย / ดอกรัก
.....................................................................

กิจกรรม จิตแปลงร่างเมล็ดถั่วเป็นผลไม้ -โดย ครูเหมี่ยว
เป้าหมาย:
- บ่มเพาะจิตสำนึกที่ดีงาม
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นความเชื่อมโยง เห็นคุณค่าของตัวเอง คนอื่น หรือสิ่งของ
- เห็นความแตกต่างของสี และลักษณะต่างๆ
- มีความรัก ความเมตตา เคารพนอบน้อมต่อสรรพสิ่ง
กิจกรรม:
- Brain Gym กำกับสติ 2 ท่า ท่ากำแบ 10 ครั้ง ตะปูและค้อน, กอหญ้าและกระต่าย 10 ครั้ง
- ครูเหมี่ยวมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ที่ออกหากินผลไม้ให้เด็กๆได้ฟังเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
- ครูให้นักเรียนแปลงร่างเมล็ดถั่วเป็นผลไม้ที่ค้างคาวกิน
- เมื่อแปลงร่างเสร็จแล้วครูมีคำถามนักเรียนว่าเพราะเหตุใดพี่ป1ถึงแปลงร่างพี่ถั่วเป็นผลไม้นั้น
- ครูให้พี่ๆ แยกสีถั่วเขียวและถั่วแดง
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป1 คนที่น่ารักจะส่งสัญญาณให้ครูโดยการนั่งตัวตรงหลังตรง
- ครูขอบคุณทุกเรื่องราวดีๆทุกความตั้งใจของพี่ป1
อุปกรณ์: เมล็ดถั่วเขียวและถั่วแดง

ครูเจษสะท้อนกิจกรรมดังนี้ค่ะ
- เตรียมอุปกรณ์และสื่อ
- ก่อนทำ Brain Gym มีการเล่าเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ทำ
- มีการชื่นชม
............................................................................

กิจกรรมจิตศึกษา พี่จุด พี่เส้นประ พี่เส้นตรง แห่งจินตนาการ -โดย ครูนาจ
เป้าหมาย:
- มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำ
- เห็นคุณค่าของตนเอง คนอื่น และสิ่งต่างๆ
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีสติ
กิจกรรม:
- พูดคุยสนทนาทักทายนักเรียนตอนเช้า
- Brain Gym กำกับสติ 2 ท่า ท่ากำแบ 10 ครั้ง จีบแอล 10 ครั้ง
- สติสนทนา กำหนดลมหายใจเข้าออก 2 นาที ครูนาจเล่า เรื่องสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับธรรมชาติที่มี ภูเขา นำ้ตก และสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มาคอยแต่งเติมให้น้ำมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย
- ครูโชว์แผ่นป้าย จุด เส้นประ และเส้นตรง แล้วให้นักเรียนเล่าสิ่งที่ตนเองเห็น
- ครูแจกกระดาษรูปหัวใจ คนละ1อัน และสีเมจิกคนละ 1 ด้าม
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.2 พี่ที่น่ารักจะส่งสัญญาณโดยการนั่งหลังตรงตัวตรง
- ครูให้นักรียนทำ พี่จุด พี่เส้นประ พี่เส้นตรงโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาตกแต่งพี่รูปหัวใจให้สวยงาม
- ครูขอสัญญาณความพร้อมจากพี่ป.2 พี่ที่น่ารักจะส่งสัญญาณโดยการนั่งหลังตรงตัวตรง
- ให้นักเรียนโชว์ชิ้นงานและนำเสนอให้เพื่อนๆฟัง
- ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ เรื่องราวดีๆและความร่วมมือของพี่ป.2
- ให้นักเรียนมาอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจของตนเองเตรียมพร้อมที่จะเรียนในวิชาต่อไป
สื่อและอุปกรณ์:  กระดาษรูปหัวใจ / สีเมจิก / แผ่นป้าย จุด เส้นประ เส้นตรง

ครูกลอยสะท้อนกิจกรรมดังนี้ครับ
- มีการตัวและเตรียมอุปกรณ์
- ใช้น้ำเสียงและโทนเสียง
- Empower ชื่นชม เสริมแรงเด็ก
............................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น