วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่ม 2 ครั้งที่ 1/58

สรุปการประชุมปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 เมษายน 2558
เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.
ประเด็น
1. สะท้อนสิ่งที่ทำในปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมพัฒนาครูใหม่, กิจกรรมคู่พัฒนา)
2. สิ่งที่จะทำต่อและงานใหม่ที่ต้องรับผิดชอบ
สะท้อน กิจกรรมพัฒนาครูใหม่
ครูน้ำผึ้ง : น้องๆมีการพัฒนาตนเองมาขึ้นจากเดิม ในเรื่องวัฒนธรรมขององค์กร
              : มีความกระตือรือร้น และแบ่งเวลาได้ดีขึ้น
สิ่งที่อยากพัฒนาน้องต่อ : เรียนรู้ในหน้างานใหม่ที่เพิ่มขึ้น
ครูเจษ : มีความสัมพันธ์กับพี่มากขึ้น ทำให้เรามองเห็นตนเองและมองเห็นน้องในด้านที่ต้องพัฒนา
สิ่งที่อยากพัฒนาน้องต่อ : เรื่องการออกแบบกิจกรรมการสอนและหน้างานอื่นๆที่ทำให้เห็นองค์กรมากขึ้น
ครูสังข์ : เห็นความกระตือรือร้นของน้องๆ ทุกครั้งที่ทำอะไรเหมือนเป็นการทบทวนตนเองอีกครั้ง
สิ่งที่อยากพัฒนาน้องต่อ : ต่อยอดงานเก่าที่ทำ คือ จิตศึกษา PBL การสอน ฯลฯ(จะร่วมกันออกแบบอีกครั้งหนึ่ง)
ครูเส็ง : ได้ทบทวนตนเองเพื่อพัฒนาน้อง 
           : ลดช่องว่างตัวเรากับน้องๆ
          : น้องๆ พัฒนาตนเองเร็วขึ้น
สิ่งที่อยากพัฒนาน้องต่อ : ให้น้องได้เป็นแม่งานเองในบางเรื่อง
ครูกลอย : ด้านจิตศึกษา (น้องมีการเตรียมตัวขึ้น มีความคล่องตัว พัฒนาเร็ว)
               : ด้านการเรียนการสอน
              - จากที่เคยให้ตัวความรู้ (สอน) เปลี่ยนเป็น (ให้การเรียนรู้มากขึ้น) 
            - เวลาทำให้พัฒนามากขึ้น
            - สะท้อน และพัฒนาร่วมกันเสมอ
- การให้ Empower จากพี่คู่พัฒนาหรือพี่คู่ชั้น
- เปิดเวทีให้
สิ่งที่อยากพัฒนาน้องต่อ : น้องฝึกสอน ให้อบรมช่วงปิดเทอม ส่วนน้องกลุ่มหนึ่ง (วางแผนร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง)
สะท้อน กิจกรรมคู่พัฒนา
ครูเจษกับครูนัท : มีการติดตามงานน้องในส่วนที่มอบหมาย และเห็นความตั้งใจ น้องก็ทำได้ดี
                           : ไม่รู้ว่าน้องจะไม่ทำงานต่อ จึงทำให้ต้องทบทวนตนเองในเรื่องที่ต้องรู้จักคู่พัฒนามากขึ้น
ครูสังข์กับครูหนัน : จะช่วยน้องไม่เยอะเพราะด้วยงานของตนเองด้วย
                           : เห็นความตั้งใจ ความพยายาม และความกระตือรือร้นของน้อง
ครูป้อมกับครูแต    : ไม่ค่อยได้เจอน้อง
                           : น้องดูแลตัวเองได้ดี
ครูต๊อกกับครูต้น   : จะได้ช่วยน้องในเรื่องการจัดระบบการทำงาน เพราะน้องมักจะลืมงานและเรียงลำดับ                      ความสำคัญของงานไม่ได้
                           : ไม่รู้ว่าน้องจะทำงานกับเรานานเท่าไร และตอนนี้น้องก็จะมีงานสอน
ครูฝนกับครูบาส    : จะมอบหมายงานให้น้องน้อย เพราะกลัวน้องจะหนัก
                           : สังเกตเห็นน้องจะไม่กล้าเข้าหาและถาม จึงจะพัฒนาตนเองเรื่องนี้ คือจะพยายามเข้าหาน้องให้มาก
                          : ขณะที่ทำงานร่วมกันจะชื่นชมและเปิดเวทีให้น้อง
ครูเส็งกับครูจุล      : ช่วงแรกครูจุลจะไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยถาม จึงพยายามชวนคุยและพูด
                           : แรกๆจะเจอปัญหาเรื่องการเก็บเด็ก การออกแบบการสอน ทำให้ได้ช่วยแนะและแลกเปลี่ยน เมื่อเวลาผ่านไปเห็นว่าครูจุลเริ่มพัฒนาขึ้นและเข้าใจเด็กๆมากขึ้น
ปัญหาอีกเรื่องคือ งานเอกสารภาษาอังกฤษ ที่ส่งไม่ทันตามเวลา อาจจะเป็นเพราะครูจุลคิดเยอะและกว่าออกมาไม่ดี
ครูกลอยกับครูเหมี่ยว : เอกสารต่างๆครูเหมี่ยวไม่มีปัญหาทำได้ดี
                                : พัฒนาโดยการทำร่วมกัน เช่นจิตศึกษา Body scan 2/สัปดาห์
                                : ครูเหมี่ยวมีความกล้ามากขึ้น กล้าที่จะตัดสินใจและทำ
ครูน้ำผึ้งกับครูอุ๋ม : จะช่วยน้องตอนที่ตรวจแผนและพูดคุยกันในช่วงนี้เป็นส่วนใหญ่
                           : ครูอุ๋มทำได้ดีในระดับหนึ่งเรื่อง PBL แต่ถ้าได้พัฒนาน้องต่อจะพัฒนาเรื่อง PBL    ให้น้องเข้าใจและสามารถออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนและเป็น Active
ครูแดงกับครูนิ่ม    : การพูดคุยยังน้อย น้อยมาก บางครั้งเชื่อใจและปล่อยให้ทำงานเอง การทุ่มเทและสละเวลาส่วนตัวน้อย
                           : น้องสามารถทำงานได้ดีในระดับ 1 เช่น ท่าที การดูแลเด็กๆ อยากพัฒนาน้องต่อในเรื่องการพูดคุยกันให้มากขึ้น การติดตามงาน ช่วยน้องในเรื่องออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูฟ้ากับครูดอกไม้ : ช่วงแรกจะคุยกันเยอะ               
    : ต่อมาเปิดเวทีให้น้องได้ทำเช่น จิตศึกษา Body scan 2/สัปดาห์
    : เวลาผ่านไปสักพักน้องพัฒนาตนเองเร็วขึ้น อาจจะพัฒนาเร็วกว่าตัวเราเองด้วยซ้ำ ในบางครั้งปล่อยให้น้องได้จัดการห้องเรียนและเฝ้าดู
คู่พัฒนา ปีการศึกษา 2558
ครูต๊อกกับครูต้น  
ครูป้อมกับครูจุล
ครูน้ำผึ้งกับครูอุ๋ม
ครูกลอยกับครูเหมี่ยว
ครูฝนกับครูบาส
ครูแดงกับครูนิ่ม ครูฝึกสอน
ครูเส็งกับครูฝึกสอน
ครูดอกไม้กับครูณี
ครูฟ้ากับครูแป้ง ครูฝึกสอน
ครูสังข์กับครูหนัน  
หมายเหตุ
        กิจกรรมพัฒนาครูใหม่   กิจกรรมคู่พัฒนา จะทำต่อในปีการศึกษา 2558
งานที่ต้องรับผิดชอบ
งานวิชาการ
ด้านเอกสาร ครูกลอยกับครูเส็ง ครูเจษทำร่วม
งานธุรการ
ด้านเงินสื่อ อนุบาล: ครูแดง ประถม : ครูฟ้า และมัธยม : ครูป้อม
งานครุภัณฑ์
ด้านตรวจเช็คพัสดุและครุภัณฑ์ ครูป้อมและครูฟ้า
งานสนับสนุน
ครูเจษกับครูต๊อก ครูเส็งทำร่วม
งานอบรม
-
งานสมาคม
ครูน้ำผึ้งและครูสังข์

งานกิจกรรม
สานติ ครูแดงกับครูเส็ง
งานสอน
อนุบาล
(ครูแดงดูแล เรื่องไทย คณิต อังกฤษ PBL)
ประถม
คณิตศาสตร์ : ครูกลอย เป็นหลัก ประถม
ไทย : ครูฟ้า จะช่วยดูแลเรื่องเอกสาร แนะนำ ฯลฯ
PBL : ครูฝน จะช่วยดูแลเรื่องเอกสาร แนะนำ ฯลฯ
มัธยม
คณิตศาสตร์ : ครูป้อม เป็นหลักมัธยม
ไทย : ครูณี
PBL : ครูป้อม ครูเส็ง จะช่วยดูแลเรื่องเอกสาร แนะนำ ฯลฯ

อื่นๆ
22-24 เมษายน 2558 ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน

ปิดการประชุม -เวลา 16:40 . / ครูฟ้า : บันทึกการประชุม