วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่ม 2 ครั้งที่ 3/58

       ช่วงเช้าของวันอังคารที่ 5 พ.ค. 58 พวกเรานัดประชุมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ครูใหญ่ฝากไว้ หลังวันประชุมใหญ่ของคุณครูโรงเรียลำปลายมาศพัฒนาก่อนหน้านี้.

ณ ห้องสำนักงานครู(ประถม)

_หลังจากที่พวกเราช่วยกันคิด และคุณครูน้ำผึ้งรับหน้าที่สรุปการประชุมในครั้งนี้

แต่ละคนช่วยกันปรับแล้วปรับอีก

  คุณครูน้ำผึ้งเขียนสรุปออกมาในรูปแบบตาราง
เพื่อให้มองเห็นภาพรวมแต่ละส่วนงานได้ง่าย ดังนี้ครับ


* บางส่วนอาจได้ปรับแก้หรือเพิ่มเติมกันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น