วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่ม 2 ครั้งที่ 4/58

       ในช่วงบ่ายโมงของวันที่ 7 พ.ค. 58 ครูกลุ่ม 2 พูดคุยเกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับฝากมาจากการชุมใหญ่ของครูโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โดยคุณครูกลอยเป็นผู้บันทึกการประชุมในครั้งนี้ สรุปการประชุมดังนี้ครับ

ประเด็ด / เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
การใช้อุปกรณ์ห้องครัว และห้องสำนักงานครัว
1. จะทำอย่างไรอุปกรณ์ถึงจะไม่สูญหาย และใช้งานได้อย่างคุ้มค่า?
- จัดอุปกรณ์ครัวให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความเป็นระเบียบ สะดวก และตรวจสอบได้ง่าย
- ครูฟ้าวางแผนดูแล ตรวจเช็คอุปกรณ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
- ทุกครั้งที่มีการยืมอุปกรณ์ออกนอกสถานที่ เช่น เวลาผู้ปกครองมาทำกิจกรรมให้ครูที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ เป็นคนมายืม – คืน พร้อมลงบันทึกการยืม – คืน
- กรณีห้องใดไปใช้แล้วของชำรุดให้แจ้งครูฟ้าทันที
- ปิดล็อคห้องครัวทุกวันตอนเย็น
2. จะทำอย่างไรจึงจะใช้ห้องครัวร่วมกับแม่บ้านได้ โดยแม่บ้านมีส่วนในการรับผิดชอบ?
- สร้างข้อตกลงในการใช้ร่วมกันทั้งครู นักเรียน และพนักงาน
- กรณีของสูญหายแม่บ้านมีส่วนรับผิดชอบร่วม

ห้องสำนักงานครู ห้องสำนักงานครูจัดทำเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับครูวางแผนงาน ประชุม ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง รวบรวมสื่อการเรียนรู้ต่างๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนบางกลุ่มอีกด้วย ดังนั้น
- ห้องสำนักงานครูสามารถให้ได้ทุกคน
- อุปกรณ์สื่อต่างๆ ครูทุกคนใช้ร่วมกัน และใช้แล้วเก็บเข้าที่เดิม
- ช่วยกันดูแลความสะอาด

3. เครื่องเคลือบกระดาษ
- ถ้าต้นฉบับเป็น A3 ให้ย่อเป็น A4 ถ้าจำเป็นต้องให้ A3 พิจารณาตามความเหมาะสม
- ตระหนังถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากชิ้นงานนี้ก่อนเคลือบทุกครั้ง (เท่าที่จำเป็น)
4. การสื่อสารผ่าน Line กลุ่ม
- กรณีแจ้งเพื่อทราบ/ หาข้อตกลงร่วมกันให้แสดงตนหรือรับทราบทุกครั้ง
- รายงานความคืบหน้าของงานผ่านช่องทางนี้ได้

แจ้ง /ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. พัฒนาน้องใหม่
1.1 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และครูอ้อย
- สัปดาห์ที่ 1 – 2 สังเกตการสอนของครูพี่ พร้อมสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้พี่ทราบทุกวัน
- สัปดาห์ที่ 3 เริ่มกิจกรรมจิตศึกษา และ Body scan สัปดาห์ละ 1 วัน พร้อมสะท้อนตนเองสิ่งที่ทำได้ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
- สัปดาห์ที่ 4 เป็นต้นไปสอนจริงโดยมีพี่คู่ชั้นร่วมวางแผนจัดกิจกรรม
1.2 น้องๆ กลุ่ม 1
- เวียนจิตศึกษาแบ่งเป็นสายชั้น อนุบาล ประถม และมัธยม (เวียนในสายชั้นที่สอนเพื่อง่ายต่อการจัดการเวลาสำหรับคนคาบแรก)
- มีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานอื่นๆ เช่น งานอนามัย ศานติ ดูแลห้องครัว เป็นต้น
2. ประเด็นที่จะปฐมนิเทศผู้ปกครอง (แยกตามห้องเรียน)
- แจ้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นของปีการศึกษานี้
- ระเบียบ แนวทางปฏิบัติของโรงเรียน
- อื่นๆ

เรื่องอื่นๆ
- ครูใหญ่ตั้งคำถาม ต้นทุนของเด็กแต่ละคนครูจะรู้ได้อย่างไรแล้วครูจะสนใจในสิ่งที่เขาอย่างรู้ อย่างไร? (ครูแต่ละห้องวางแผนร่วมกันเพื่อนำเสนอที่ห้องประชุมวันที่ 12)
- ครูต๋อยเสนอแนะ จะดีไหมว่าเรามีกิจกรรมห่อข้าวมารับประทานร่วมกับเพื่อนครูด้วยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์และไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น