วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ปรับภูมิทัศน์/เข้าร่วมอบรมPBL ก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 58

ทุกวันคือการเรียนรู้
สีสันวันปิดเรียน...

      ขอบคุณคุณครูใจดีทุกท่านนะครับที่ช่วยกันปรับภูมิทัศน์ ระบายสีเตรียมความพร้อมรอเด็กๆ... (รวมทั้งหอมนิลที่ช่วยสร้างสีสรรค์รอยยิ้มและความเฮฮา)


ใกล้เปิดเรียนแล้วนะครับ เด็กๆจะคิดถึงโรงเรียนกันไหมน๊า...^____^...

ภาพถ่าย -บรรยากาศปรับภูมิทัศน์1

_ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนามีการอบรมให้กับคณะครูจากโรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ


โดยครูยิ้มเป็นคนแบ่งบทบาทหน้าที่ให้กับคณะครูทุกคนในโรงเรียนฯ เข้าไปช่วงงานอบรมตลอด 8 วัน

“ผมเหลืออายุราชการอีก 7 ปี และผมก็เป็นคนภูสิงห์ ผมอยากเห็นคนบ้านของตัวเองพัฒนา มีวิธีคิดที่เชื่อมโยง เป็นส่วนหนึ่งกับสังคมโลก รู้เท่าทันปัญหา ใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิต ผมไม่กลัวที่คนอื่นจะไม่เข้าใจ ผู้ใหญ่ไม่สนับสนุน เงินเดือนไม่ขึ้น ผมมีเพียงพอแล้ว แต่ผมอยากให้เด็กได้รับประโยชน์ที่แท้จริง”

ผอ. อำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ
โครงการงอกนอกกะลา

_จากงานอบรมวันที่ 30 เม.ษ.
ครูยิ้นรายงานความคืบหน้าของการอบรมในครั้งนี้ให้กับคุณครูทุกคนรับทราบ ดังนี้ครับ
จากที่เริ่มทำกระบวนการ PBL เมื่อวานตอนบ่าย
คุณครูทุกคนตั้งใจ ดีมาก
วันนี้ได้
- ชื่อหน่วย  - เป้าหมาย
- คำถาม
- ภูมิหลัง (ได้พยายามปรับตามที่ครูใหญ่เสนอแนะเมื่อวาน ตอนที่นำเสนอช่วงเย็น)
- Mind Mapping (เสร็จ ครบ สวยงาม พร้อมใช้จริง)
- web เชื่อมโยง 8 สาระ (เสร็จเรียบร้อย)
- ตารางเวิเคราะห์ (บางชั้น มอบหมายจัดพิมพ์เป็นการบ้าน)
- ปฏิทิน ส่วนมากได้ 3 สัปดาห์ (มอบหมายเป็นการบ้านจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยภายในพรุ่งนี้เพื่อ อัพเดต ลงบล็อค)
- แผนรายสัปดาห์ ทำต่อพรุ่งนี้คะ

1 ความคิดเห็น: