วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมคุณครูผู้ชาย ครั้ง1

      ช่วงเช้าวันพุธที่ 6 พ.ค. 58 ที่ผ่านมาได้ประชุมกลุ่มคุณครูชายทั้งได้แก่ ครูสังข์ ครูป้อม ครูเส็ง ครูต๊อก ครูจุล และครูบาส
คุยแบ่งงานที่แต่ละคนได้รับมอบหมายจากการพูดคุยกันก่อนหน้านั้นกับครูอ้อนที่ใต้ถุน ม.1
     งานแต่ละคนรับผิดชอบในปีการศึกษา 2558
- ครูจุล : ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเลี้ยงไก่ ปรับเปลี่ยนวิธีเลี้ยงแบบธรรมชาติ 100%
- ครูสังข์ : ดูแลรับผิดชอบการพัฒนาเรื่องการปลูกข้าวโดยรอบแปลงนาภายในโรงเรียนฯ พัฒนาเรื่องการทำปุ๋ยหมักและการปลูกพืชบำรุงดิน
- ครูเส็ง : ดูแลรับผิดชอบการปลูกผักเลี้ยงปลา ปลูกผักแบบธรรมชาติและเป็นพืชผักหมุนเวียน เกื้อหนุนกันและกัน
- ครูป้อม : ดูแลรับผิดชอบเรื่องการปลูกข้าวสินเหล็กในท่อ และแปลงนาปลูกข้าว 1 ต้น
- ครูบาส : ดูแลรับผิดชอบการเลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงกบ บริเวณหลังโรงจอดรถ

*ทุกๆหน้างานได้ประสานพูดคุยให้ครูต๊อกช่วยในด้านต่างๆ และทุกงานได้ทำเป็นแผนงานระยะยาว 1 ปีไว้พร้อม
ในการขออาสาคุณครูท่านอื่นได้ช่วยกัน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ปล. ห้องดนตรีครูป้อมกับครูบาส รับผิดชอบดูแล ส่วนข้อตกตงการใช้ห้องดนตรีจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
.............................................
หลังจากพูดคุยประเด็นเสร็จ ครูบาสรับหน้าที่บันทึกการประชุม(ละเอียด) ดังนี้ครับ

ครูจุล ; ไก่ Organic
มีการสร้างแรง
 - ให้มีความรับผิดชอบ 
 - ให้มีความสนใจที่อยากจะเลี้ยง
พัฒนาวิธรการเลี้ยง;
 - ลดหัวอาหาร 
 - ศึกษาข้อมูลวิธีการเลี้ยงเพิ่มเติม

อยากให้ช่วย; ใครมีข้อเสนอแนะข้อแนะนำเพิ่มเติมก็อยากให้มาช่วยกัน สามารถแสดงความคิดเห็นและนำไปพัฒนาเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ ; - ถ้าหากเลี้ยงแบบการปล่อย (เหมือนที่ผ่านมาที่ไก่ออกมานอกกรงเอง) การทำความสะอาดบริเวณอาคารเรียนค่อยข้างลำบาก/เสียเวลา
- รบกวนผู้ใหญ่ใจดีที่มาศึกษาดูงาน
- รบการกิจกรรมการเรียนการสอนในบางข่วง
- อาจจะไม่ปล่อย แต่เราก็ต้องหาพืชให้กินแทน
- ในช่วงแรกไก่ยังไม่พร้อมไข่ เอามาเลี้ยงหลายเดือน ปัญหาคือเราต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะเพิ่มขึ้น - ถ้าเราไม่ใช้หัวอาหารที่ซื้อตามท้องตลาด ปริมาณไข่ที่ได้ก็จะลดลงครึ่งต่อครึ่งจากเดิม - ขยายคอกให้กว้างขึ้นกว่าเดิม - ถ้าปล่อย การไข่ของไก่ก็จะวางไข่ไม่เป็นที่เป็นทาง ตามหาลำบาก - และถ้าเราไม่ทำหลังคา ไก่มันสามารถบินออกจากคอกได้ (ก็พยายามหาทางแก้ไขมาโดยตลอด)

ครูสังข์ ; แปลงนานอกกะลา
- ปรับพื้นที่ให้เท่ากัน
- ปรับคันนาให้ได้ที่
- อินทรียวัตถุลงในแปลงนา
- ทำปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในโรงเรียน
- คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับพื้นที่นา
- เพาะเมล็ดพันธุ์
- อาจจะทำทั้งนาโยน นาดำ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
- ไม่ได้จำกัดในชั้นใดชั้นหนึ่งในการรับผิดชอบ แต่ให้นักเรียนทุกชั้นได้มีส่วนร่วม
- ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการดำเนินการ


ครูเส็ง ; เศรษฐกิจ ม.2 เศรษฐกิจพอใจ
- บ่อเลี้ยงลาดุก ซื้อพันธุ์ปลา เตรียมน้ำ (หยอด EM ) การเปลี่ยนน้ำจะทำทุก3-4 เดือน การเตรียมอาหาร (แหล่งอาหารที่พึ่งพิงธรรมชาติ เช่น ปลวก)
- แปลงผัก เตรียมดิน ปลูกผักที่ครัวของโรงเรียนต้องการใช้ประกอบอาหารด้วย พืชระยะยาว (พริก มะเขือ โหระพา) ปลูกผักตามฤดูกาล/ตามสภาพอาการ
อยากให้ช่วยอะไรบ้าง ; - ให้เด็กๆและผู้ปกครองช่วยเตรียมหาเมล็ดพันธุ์พื้นบ้าน
- การดูแลในวัน/เวลาที่นักเรียนไม่อยู่ ทั้งครูและคนงานช่วยกัน
ข้อเสนอแนะ ; - รั้ว ปลูกผักเถาหรือเลื่อนน่าจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
- ปลูกดอกไม้ที่มีกลิ่นฉุน (ดาวเรือง ดาวกระจาย) แซมด้วย จะได้ช่วยแมลง
- ปลูกผักคอนโด ใช้ไม้ผ่าที่มีอยู่ผ่าครึ่ง ว่างเป็นชั้นๆ แล้วเอาผักปลูก

ครูป้อม ; ปลูกข้าว 4 เมล็ด ให้ได้ 2,000 เมล็ด
- เตรียมท่อ/เตรียมดิน
- ย้ายท่อไปไว้แนวเดินหน้าม.3
- คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ครูต๊อกจัดหา)
- นักเรียนออกแบบการเตรียม/กระบวนการดำเนินงาน
ปัญหา : ปีที่แล้ว พอข้าวออกรวงนกก็มากินจนหมด
*ฝากครูต๊อกทำ Story ข้าว ขนาดใหญ่กว่า A3 ป้ายไวนิล ครูป้อมจะเตรียมข้อมูลไว้ให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น