วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พี่พบน้องครั้งที่หก.. ลปรร. รูปแบบแผนPBL?

            กิจกรรมพี่พบน้องครั้งนี้ พี่ๆ กลุ่ม 2 ได้แก่ ครูแดง ครูน้ำผึ้ง และครูสังข์ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมเล็ก
15.30 น. ตามเวลานัดหมาย (ขาดคุณครูต้น ครูนัท ครูท๊อป ครูต้อม เนื่องจากติดภารกิจที่จังหวัดน่าน ครูบาสอยู่ระหว่างเดินทางกลับจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)

ครูสังข์ เริ่มต้นโดยการให้ทุกคนนั่งล้อมเป็นวงกลม นำการประชุมด้วยสมาธิ เราจะทำสมาธิกันสัก 3 นาที ก่อนเริ่มการประชุม ขอให้ทุกคนหลับตา เริ่มต้นด้วยการรู้ลมหายใจ เข้าออกยาวสัก 5 ลมหายใจ สังเกตสัมผัสลมหายใจที่ปลายจมูกข้างที่รู้สึกว่าชัดกว่า ดูไปให้ต่อเนื่องด้วยลมหายใจปกติ (3 นาที)ในขณะที่ดำเนินกิจกรรมจะมีเสียงระฆังช่วยเตือนให้กลับมารู้ลมหายใจ รู้ในการพูดและฟัง เพื่อให้เป็นการสนทนาและอภิปรายอย่างสร้างสรรค์
    ครูน้ำผึ้งพาทุกคนทำกิจกรรม ฝึกตั้งคำถาม โดยมีกล่องสำหรับใส่โจทย์และชื่อผู้ที่จะถูกถาม เช่น หมอน ครูนิ่ม ซึ่งเมื่อทุกคนได้โจทย์ครบแล้วก็เวียนตั้งคำถามทีละคนจนครบ
    จากนั้นครูน้ำผึ้งและครูแดงได้นำรูปแบบการเขียนแผน PBL มาสนทนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทุกชั้นมีแนวทางในการเขียนแผนเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน โดยร่วมกันดูตารางการจัดกิจกรรมทีละส่วนไปพร้อมๆกัน
กิจกรรมต่อมาแบ่งครูออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
1. ครูอนุบาล และ ป.1 ครูแดงช่วยแนะนำกิจกรรมเพิ่มเติม
2. ครู ป.2 และ ป.3 ครูน้ำผึ้งช่วยแนะนำกิจกรรมเพิ่มเติม
3. ครู ป.5 ครูสังข์ช่วยแนะนำกิจกรรมเพิ่มเติม
4. ครูภาษาอังกฤษ ครูแต ครูเมเดีย ครูจุล แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ และแนะนำกิจกรรมเพิ่มเติมให้กัน
(คุณครูเสกและคุณครูนาจร่วมสังเกตการแลกเปลี่ยนแต่ละกลุ่มและนำสิ่งที่เข้าใจมาแลกเปลี่ยนในช่วงท้ายร่วมกัน)
 ช่วงท้ายกิจกรรม ทุกคนได้แชร์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ก่อนปิดการประชุมครูพี่รุ่น 2 ได้กล่าวให้กำลังใจน้องๆ และทบทวนเป้าหมายที่ทำกิจกรรมนี้ คือเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างพี่น้อง และเพื่อลดภาระงานให้น้องๆทุกคน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองทั้งน้องๆและพี่ๆ
สุดท้ายพี่ๆรุ่น 2 นัดน้องๆส่งแผนที่แก้แล้วในเช้าวันจันทร์ ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
 ครูแดง ครูน้ำผึ้ง ครูสังข์ (พี่กลุ่ม2 ดำเนินกิจกรรม)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น